Asiakkuudenhallinta

Kohti aidosti asiakaskeskeistä toimintaa

Toimialoilla muututaan kovaa vauhtia tuote- ja tuotantokeskeisestä asiakaskeskeiseksi, esimerkiksi CRM järjestelmien uudelleenjärjestelyt ovat merkittävä tekijä yrityksen joustavien toimintamallien, kasvun sekä kehityksen kannalta. Kun keskeiset toiminnot löytyvät samasta osoitteesta, helpottuu työn tekeminen. SAPin pilvipohjainen CRM ratkaisu pitää huolen, että tieto on päivitettyä, helposti saatavilla ja ennen kaikkea työskentely helpottuu, kun rutiinit vähenevät. Nyt jää aikaa asiantuntijatyölle.
Pilvipalveluiden kehittyminen muuttaa perinteisiä toimintamalleja ja datamäärän kasvaessa erilaiset palvelut kehittyvät nopeasti. SAPin CRM on pilvipohjainen ratkaisu, mikä on tarkoitettu helpottamaan esim. myyjien työtä paikasta ja ajasta riippumatta, ratkaisu voidaan integroida myös markkinoinnin automaatioon ja toiminnanohjaukseen.
SAPin pilvipohjaiset järjestelmät takaavat, että kehitystä tehdään jatkuvasti ilman lisämaksua ja riippumatta asiakkaan resursseista. Kaikki testaukset tehdään nopeasti ja ketterästi, yhdessä asiakkaan kanssa.

OTA YHTEYTTÄ