HCM | Henkilöstöhallinto

Exciber tarjoaa asiantuntijapalveluita HCM-alueella: Autamme prosessien kirkastamisessa ja kehittämisessä ja uutta järjestelmää tarvittaessa tuemme järjestelmien kartoituksessa ja valinnassa.

Tarjoamme myös käyttöönotto-, kehitys- ja ylläpitopalvelua SAP HCM ratkaisuille, kuten henkilöstöhallinnolle, palkanlaskennalle ja Fiori-sovelluksille.

Asiantuntijapalvelut

Esiselvitykset

Uuden järjestelmän, prosessin tai tekemisen pohjana on aina ensin selvittää:

 • Miksi muutosta tarvitaan
 • Mitä lisäarvoa muutos tuottaa
 • Miten muutoksen tuottamaa lisäarvoa mitataan
 • Milloin muutos on tarpeellinen

Muutoksen mietintä voi joskus olla yhtiön sisällä haasteellista, jolloin kannattaa kysyä ajatuksia ulkopuolelta. Järjestelmien osalta on hyvä selkeyttää näkemystä miettimällä muun muassa:

 • Liittymämahdollisuuksia muihin järjestelmiin
 • Käytettävyyttä
 • Luotettavuutta
 • Käyttöönoton jälkeistä tukitoimintoa

Projektitehtävät

Projektissa tuemme mielellämme asiantuntijoitanne projektin suunnit­telusta käyttöönoton tukeen asti. Toimimme jouhevasti tukenanne:

 • prosessien ja kenttien määrityksissä
 • migraatioissa
 • testauksissa
 • käyttäjien kouluttamisessa
 • tarvittaessa myös projektipäällikön tehtävissä
HCM

Ylläpitopalvelu SAP HCM

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon tehokkaasti muokatut prosessit tukevat organisaatiotanne päivittäisissä tehtävissä. Järjestelmässä on huomioitu lainmukaiset vaatimukset.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta koskettaa yhtiösi koko henkilöstöä, joten laskennan tehok­­­kuus ja oikeellisuus on tärkeätä. Järjestelmässä on huomioitu lain ja työehto­sopimusten mukaiset vaatimukset.

Ajanhallinta

Ajanhallinta mahdollistaa palkan­­­­­­­laskennan tehokkaan toiminnallisuuden, tuoden työntekijän kirjaaman ja esimiehen hyväksymän työajan­kirjauksen palkan­laskennan käyttöön. Järjestelmässä on huomioitu lain ja työehto­sopimusten mukaiset vaatimukset.

Koulutusten hallinta

Koulutusten hallinta varmistaa työntekijöiden täyttävän tarvittavat vaatimukset (lain tai yhtiön politiikan mukaiset) jokapäiväisen työnsä tekemiseen ja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Matkahallinta

Matkahallinta mahdollistaa hallitut matkat lähelle ja kauas, työntekijä voi luoda matkalaskunsa luotetta­vasti ja esihenkilö pystyy hyväksymään tiedot helposti mobiilisti. Järjestelmässä on huomioitu lainmukaiset vaatimukset.

Liittymät

Liittymät ovat tärkeä osa yhtiön järjestelmä­­karttaa. Tarvittavien henkilö- ja muiden tietojen siirtyminen turvallisesti ja luotettavasti järjes­telmästä toiseen on edellytys liiketoiminnalle.

Fiori-sovellukset (portaali)

Fiorin (portaalin) kautta jokainen työntekijä voi hallinnoida omia tietojaan. Tätä kautta esihenkilö voi hyväksyä tiimiläistensä ajanhallinnan ja matka­hallinnon tietoja. Esihenkilö voi saada kattavasti muistutuksia tarvittavista toimenpiteistä, kuten hyväksynnöistä tai vaikkapa tiimiläisten palvelusvuosista. Käyttö on mahdollista myös mobiilisti.

Raportointi

Raportointi tuo analyysia ja trendejä henkilöstö­hallinnon tiedoista (tai myös muita tietoja) ohjaamaan yhtiön toimintaa. Raportointia tarvitaan sekä päivittäisessä päätöksenteossa että pidemmän aikavälin suunnantarkistuksissa. Tarpeelliset raportit voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti-

Prosessit

Prosessit ovat järjestelmän käytön perusta ja ne pitävät kaikki yhtiösi henkilöt tietoisina siitä mitä missäkin tapauksessa tulisi tehdä, mutta myös järjestelmän osalta siitä mitä tulee tallentaa järjestel­mään ja missä tietoa käytetään.

Muuta

Tuleepa eteen mitä tahansa HCM-alueelta, me autamme !

Olethan yhteyksissä !

OTA YHTEYTTÄ