Mitä kuuluu Suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille ?

Halutaan lisää selkeyttä ja yhtenäisyyttä toimintaan, johtamiseen ja prosesseihin

Kontaktoimme 800 yritystä ja lähes 1000 haastateltavaa, kohderyhmänä valmistava teollisuus. Kartoitimme Suomalaisten valmistavan teollisuus yritysten kuulumisia, millaisia haasteita ja tulevaisuuden näkymiä on näköpiirissä. Haastattelimme yli 1000 päättävässä roolissa toimivaa henkilöä ja palautteet voi tiivistää pähkinänkuoreen, suomalaiset yritykset elävät monien muutosten turbulenssissa.

Valmistavalla teollisuudella on keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle: Valmistava teollisuus on yli puolet Suomen viennistä. Ala työllistää noin kolmanneksen Suomen työvoimasta ja tuottaa yli 28 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tänä päivänä Suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten arki on monella tapaa kompleksista, digitalisaatio ja älykkäät teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta haasteita taasen markkinatilanteen nopeat muutokset ja liiketoiminnan johtamisessa käytetyt vanhat prosessit. On kriittisen tärkeää saada tekemiseen enemmän tehoja ja reaktionopeutta, jotta voidaan vastata kilpailun haasteisiin ja pysytään elinvoimaisina. On siis paljon haasteita, mutta onneksi myös paljon mahdollisuuksia.

Suomen kansantalouden dynamona pitkään hyrränneellä valmistavalla teollisuudella on halu uudistua kilpailun koventuessa ja teknologioiden muuttuessa, tämä palaute tuli esiin yksiselitteisesti. Suurimman painoarvon operatiivisessa toiminnan kehittämisessä saivat seuraavat aihepiirit/kriteerit:

1. Kiinnostus pilvipalvelujen tuomaan tehokkuuteen. Useimmissa yrityksissä yhtenä suurimmista ongelmista on edelleen tiedon irrallisuus, mikä johtuu käytössä olevista erillisistä järjestelmistä.

2. Edelleen osassa yrityksistä johdetaan ’’excel-tiedolla’’, mikä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tuotannossa. Tiedon reaaliaikaisuus ja sen saatavuuden tärkeys oli kaikkien vastaajien tärkeyslistan kärjessä. Tiedon tarve on kasvanut merkittävästi.

3. Järjestelmistä ei osata hyödyntää analytiikkaa, jonka tuoma lisäarvo ymmärretään ja halu tuoda analytiikka mukaan liiketoiminnan kehittämiseen on keskeistä.

4. Digitalisoituneessa maailmassa CRM ja ERP ovat yhdistyneet.  Haastatteluissa törmättiin yllättäen käsitykseen, että usein toiminnanohjaus ja asiakkuudenhallinta ovat erillisiä toimintoja. Tänä päivänä nämä liiketoiminnan keskeiset johtamisen elementit kuuluvat yhteen integroituun ratkaisuun. ERP-järjestelmään. Tehokas ERP on liiketoiminta-alusta, jossa yrityksen kaikki kriittinen tieto liikkuu esteettä ja aina reaaliaikaisena.

Tuottavuuden kasvu edellyttää tehokkaita prosesseja ja nykyaikaiset työkalut. Toiminnanohjausjärjestelmä ei siis tarkoita pelkästään laskutusjärjestelmää, vaan toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisvaltainen suunnittelun, prosessien, resurssien käytön ja tiedonhallinnan työkalu, myös asiakkuudenhallinta kuuluu keskeisesti toiminannanohjaukseen. Moderni ERP on strateginen työkalu, mikä tuo valmistavalle teollisuudelle parempaa laatua ja tehokkuutta tekemiseen.

Olemme paketoineet valmistaville yrityksille soveltuvan pilvi ERP-ratkaisun Ciber CLean Manufacturing. Ratkaisussa hyödynnetään toimialojen parhaita käytäntöjä. Ratkaisu tarjoaa työkalun mm:

• tuotantokustannusten hallintaan

• toimitusketjun optimointiin

• tilausten reaaliaikaiseen seurantaan

• tehokkaaseen varastonhallintaan